فیلم ها و سریال ها با موضوع هوش مصنوعی آپدیت 2022

فیلم های با موضوع هوش مصنوعی آینده را برای ما ترسیم می کنند و دید بازتری از تکنولوژی های آینده به ما می دهند، در آینده نزدیک آپلود انسان روی ربات و پردازش های کوانتومی و ابری به قدری پیشرفت می کنند که می توانند تقریبا جایگزین انسان در صنعت و خدمات شوند، در نتیجه …

فیلم ها و سریال ها با موضوع هوش مصنوعی آپدیت 2022 Read More »